The Zen of Python

The Zen of Python

ذن ۲۰ گانه پایتون!

۲۰ اصل بنیادی که توسط تیم پیترز سال ۱۹۹۹ نوشته شده و این ۲۰ ذن حاوی فلسفه عمیق و ژرف موقع طراحی پایتون بودن. شماره ۲۰ برای ون راسم کنار گذاشته شده و حضرت هنوز به درک والایی بعد این همه سال نرسیدن که تکمیلش کنن. برای دیدن این جملات قصار کافیه Interpeter پایتون رو باز کنید و import this بزنید.

The Zen of Python

زیبا بهتر از زشت است.

بیان صریح بهتر از ضمنی است.

ساده بهتر از پیچیده است.

پیچیده بهتر از بیش از حد پیچیده است.

مستقیم و صاف بهتر از تو در تو است.

پراکنده بهتر از متراکم است.

خوانایی مهم است.

موارد ویژه به اندازه ای ویژه نیستند که به خاطر آنها بتوان قوانین را شکست.

گرچه عملی بودن خلوص را از بین می برد.

خطاها هرگز نباید با سکوت رد شوند.

مگر اینکه صراحتا خاموش شوند.

در مواجهه با ابهام، از وسوسه ی حدس زدن دوری کنید.

برای انجام یک کار ترجیحا یک روش واضح وجود داشته باشد.

هرچند ممکن است این روش در ابتدا واضح و آشکار نباشد مگر اینکه شما هلندی باشید.😁

الآن، بهتر از هیچ وقت است.

اگرچه هیچ وقت، اغلب راحت تر از الآن است.

اگر توضیح پیاده سازی دشوار باشد، پس ایده ی بدی خواهد بود.

اگر توضیح پیاده سازی آسان باشد، پس ایده ی خوبی خواهد بود.

نیم اسپیس ها یک ایده ی عالی هستند، بیایید بیشتر از این ها کار کنیم!

جزییات بیشتر در

PEP 20 – The Zen of Python